Støt Nyreforeningen

Støt og få reklameplads

Fri Søren Cykler

 

Ultracykling.dk

Information om nyredonation
Skrevet af Administrator   
Lørdag, 23 Januar 2010 10:15

 

Information om nyredonation.

Den følgende beskrivelse ligger meget tæt op ad den informationsskrivelse der er udarbejdet fra Rigshospitalet. Vi opfordrer alle, der ønsker nærmere information om at tage kontakt til enten Nefrologisk klinik P eller Urologisk klinik D på Rigshospitalet for at få deres informationsskrivelse.

 

For at blive transplanteret med en nyre fra en afdød donor skal den nyresyge stå på venteliste. Ventetiden kan variere meget, fra uger til flere år, fordi der er mange forhold, der skal passe for, at den nyresyge kan få den bedst mulige nyre. Der er desuden mangel på organer til transplantationer. I Danmark er nyretransplantation igennem mange år desuden foretaget med nyrer fra levende donorer, der er nært beslægtede med den nyresyge. Resultaterne for den der modtager en nyre fra en levende donor er lidt bedre end resultaterne ved transplantation fra en afdød donor. Ved donation af en nyre fra en levende donor kan man forvente at mellem 90 - 95 % af nyrene er velfungerende efter 1 år og kun nogle få procent kommer aldrig til at fungere. En anden fordel ved transplantation fra en levende donor er, at operationen kan planlægges så det passer bedst muligt for såvel donor som modtager. Efterundersøgelser har ikke påvist øget sygelighed blandt levende nyredonorer.

 

Det er friviliigt om man vil afgive en nyre, og det er vigtigt at være klar over, at man på et hvilket som helst tidspunkt kan trække sit tilsagn om at afgive en nyre tilbage. Dette gælder selvom alle undersøgelserne er foretaget. Man skal kun afgive en nyre, hvis man er overbevist om, at man også i den situation, hvor den afgivne nyre ikke fungerer, vil føle, at man har gjort det rigtige. Det er vgtigt, at man har drøftet situationen igennem med den, der skal have nyren, så man i fællesskab er klar over, hvad man går ind til.

 

Nyrens funktion

Nyrerens vigtigste funktion er at rense kroppen for affalsstoffer, udskille urin, samt at være med til at regulere blodtrykket. De fleste er født med to nyrer, men nogle er født med kun en nyre og de kan leve lige så godt og længe, som de der er født med to nyrer. Det at have to nyrer indebærer, at man har en reservekapacitet. Hvis en nyre fjernes overtager den tilbageblevne nyre en del af den fjernede nyres funktion og man vil ikke mærke, at man kun har en nyre. Mennesker, som kun har en nyre, har ikke risiko for senere sygdom eller kortere levetid end mennesker med to nyrer.

 

Er du egnet som donor?

For at kunne afgive en nyre er det vigtigt at du er sund og rask, at du har to nyrer, der fungere normalt, samt at din blod- og vævstype passer med modtageren. Der skal derfor foretages forskellige undersøgelser. Det første, der skal undersøges er om din blod- og vævstype passer sammen med modtagerens. Dette kan undersøges med en simpel blodprøve. Skulle dette ikke være tilfældet, er nyredonation desværre ikke mulig. Hvis blod- og vævstypen passer fortsættes med følgende undersøgelse:

 • Almindelige blod- og urinprøver til undersøgelse af nyrefunktion, leverfunktion, cholesteroltal samt undersøgelse for leverbetændelse og HIV
 • Måling af vægt, højde og blodtryk.
 • Hjertekardiogram, samt røntgenundersøgelse af hjerte og lunger. Personer over halvtreds år skal desuden gennemgå en hjertebelastningsundersøgelse, for at sikre, at man ikke er hjertesyg.
 • En røntgenundersøgelse af nyrer og urinveje. Undersøgelsen er en kombineret undersøgelse, hvor man ved almindelig røntgenundersøgelse og CT-scanning før og efter indsprøjtning af røntgenkontrast i en blodåre på håndryggen kan få oplysninger om nyrernes udseende og blodforsyning. Undersøgelser foretages for at vurdere, om det rent teknisk er muligt at fjerne den ene nyre og anvende den til transplantation, og for at sikre, at den tilbageværende nyre er normal.

Alle undersøgelser foretages ambulant og kræver derfor ikke indlæggelse.

Fra du får taget den første blodprøve, til alle undersøgelser er færdige kan der dukke flere spørgsmål op. Det kan være en god idé at skrive disse ned og benytte anledningen til at spørge, når man møder til de forskellige undersøgelser.

 

Operationen

 En operation med udtagning af en nyre ved nyredonation er nøje planlagt og foregår i dagtimerne. Operationen bliver udført af meget erfarne kirurger. Ved Rigshospitalet i København er der indtil nu udført flere end 300 sådanne operationer. Selvom der aldrig i Danmark er registreret et dødsfald i forbindelse med donation af en nyre er der risiko for dødsfald ved enhver operation, den er ganske lille, men ikke lig nul. Internationale tal viser, at der er forekommet 3 dødsfald i forbindelse med 10.000 donationer.

 

Operationen foregår under fuld bedøvelse. På operationsstuen bliver der lige før operationen ført et tyndt plastikrør ind i ryggen til nerverne, der udgår fra rygmarven. Ved at sprøjte ganske små mængder smertestillende medicin ind gennem dette plastikrør kan man holdes smertefri både under og efter operationen.

 

Operationen tager ca. 3 timer. Operationsarret bliver lagt på den ene side af kroppen, lige under det nederste ribben og er ca. 20 - 30 cm. langt. Det er nødvendigt med et så langt snit for at kunne foretage operationen så sikkert som muligt, og for at sikre en ubeskadiget nyre til transplantationen. Planlægges venstre nyre anvendt til nyredonation, kan operationen i nogle tilfælde gennemføres som kikkertoperation (laparoskopisk). Ved en kikkertoperation udføres operationen gennem typisk 4 små (ca. 2 cm.) huller i venstre side af maven. Når nyren er klar til at blive taget ud, er det nødvendigt at udvide det ene hul til ca. 6 cm. så der er plads til at tage nyren ud. I nogle tilfælde viser det sig under kikkertoperationen, at det ikke er muligt at gennemføre operationen med denne teknik. Man vælger så at udvide et af kikkerthullerne og gennemføre operationen som beskrevet ovenfor.

 

I forbindelse med operationen bliver der lagt et plastikrør (kateter) igennem urinrøret op i blæren, så man hele tiden kan måle urinproduktionen. Dette rør vil sædvanligvis blive fjernet efter få dage. Der vil ofte også blive lagt et tyndt plasticrør (dræn) ind til det sted, hvor nyren er fjernet, for at sikre, at blod og vævsvæske, der kommer fra sårfladerne kommer ud. Dette rør vil også sædvanligvis blive fjernet efter et par dage.

 

 Efter operationen

Efter operationen er afsluttet bliver man overført til opvågningsafsnittet, hvor man er under nøje observation indtil man er helt vågen efter bedøvelsen. Dette varer sædvanligvis et par timer, hvorefter man kommer tilbage til sin afdeling. Allerede dagen efter operationen vil man blive hjulpet ud af sengen, så man kan få bevæget sig lidt og efter 3 - 4 dage vil man kunne klare sig uden behov for hjælp. Man skal som regel forblive indlagt i 8 - 10 dage efter operationen. 10 - 12 dage efter operationen fjernes trådene fra såret.

 

 Smerter

Da det er normalt med smerter efter alle operationer, gives der de første 2 - 3 dage efter operationen fast smertestillende behandling. Denne gives gennem det plastikrør, der er indført i ryggen. Senere gives smertestillende behandling ved behov som tabletter. En til tre uger efter operationen er der sædvanligvis ikke mere behov for smertestillende behandling.

 

Hvordan kommer den afgivne nyre til at fungere?

 En nyretransplantation er en kompliceret behandling både hvad angår selve operationen og den medicinske efterbehandling. Der kan opstå komplikationer, der dog næsten altid kan behandles. Der kan dog kræves fornyet operation eller ændringer i den medicinske behandling og forlænget hospitalindlæggelse. Det er vigtigt, at man ved, at der er en lille risiko for, at den nyre man afgiver ikke kommer til at fungere hos modtageren. Det er vigtigt, at man har gennemtænkt denne situation, før man endeligt beslutter, om man vil afgive en nyre.

 

Psykisk

Det er almindeligt at blive nedstemt i en kort periode efter operationen også selvom der ikke opstår komplikationer undervejs. Denne følelse kan forstærkes, hvis nyren ikke fungerer hos modtageren, eller hvis modtageren får komplikationer. Skulle denne situation opstå,anbefales det, at man taler om det med sygeplejersker og lægerne på afdelingen.

 

Problemer der kan forekomme efter operationen

 • Nogle ganske få kan få betændelse i såret efter operationen.
 • I ganske få tilfælde kan et blodkar springe op og en fornyet operation med åbning af såret for at standse blødningen kan være nødvendig.
 • Hvis det er besluttet, at det er den venstre nyre der skal fjernes, kan milten, der ligger tæt op af nyren, blive beskadiget og fjernelse af milten kan være nødvendigt. Man kan sagtens undvære milten, men den har betydning for immunforsvaret. Man kan derfor være mere udsat for bestemte infektioner. Dette kan forebygges ved vaccination efter operationen. Fjernelse af milten forekommer ved mindre end 5 % af operationerne.
 • Enkelte kan få behov for behandling med antibiotika for en let lungebetændelse.
 • Forstoppelse de første 2 - 10 dage efter operationen er ganske almindelig og kan være ubehageligt. Fiberrig kost, rigeligt at drikke (2 - 3 litter dagligt) og et mildt afføringsmiddel anbefales til tarmfunktionen igen er, som den var før operationen.
 • Selvom operationen er gået fuldstændigt ukompliceret, vil mange i 1 - 2 måneder efter operationen føle sig mere trætte end vanligt.
 • Nogle ganske få kan få brok (hernie) i operationsarret efter operationen.
 • Nogle ganske få kan få en udbuling omkring arret, der ligner brok, men skyldes slaphed i bugmuskulaturen efter operationen.
 • De fleste bliver langvarigt følelsesløse i området omkring operationsarret og dette kan, specielt i de første uger, opleves ubehageligt, måske som en kløende smerte. Ubehaget forsvinder næsten altid med tiden.

 Er der større helbredsrisiko, hvis man kun har en nyre?

Man lever helt normalt med hensyn til mad, drikke, fysisk aktivitet, arbejde o.s.v med en nyre, når rekonvalesensperioden er ovre. Efterundersøgelse har ikke givet holdepunkter for øget sygelighed blandt nyredonorer.

 

Praktisk information

 

Bestemmelse af operationstidspunktet

Når undersøgelserne, der afgør om du kan blive nyredonor, er afsluttet fastsættes et operationstidspunkt.

 

Opholdet på Rigshospitalet

Ugen før donationen skal du og modtageren af nyren ses i ambulatoriet til et sidste check med en lægeundersøgelse samt blod- og urinprøve. En af disse blodprøver er en gentagelse af vævsforligelighedsprøven. Det er vigtigt at sikre, at den fortsat er iorden umiddelbart før transplantationen.

Man vil blive indlagt på Rigshospitalet Nefrologisk klinik P2 dagen før operationen, samtidig med modtageren. Sædvanligvis foretages selve donationen og transplantationen en fredag, og indlæggelsen foretages derfor en onsdag. På indlæggelsesdagen vil der blive skrevet journal og taget almindelig blod- og urinprøver samt røntgenbillede af lungerne. Herefter kan man, hvis man ønsker det og efter aftale med personalet, tage hjem, men skal møde på afdelingen igen næste morgen kl. 8.00. En forudsætning for, at man kan sove hjemme indtil torsdag er, at man umiddelbart kan kontaktes pr. telefon i det tilfælde, at der skal foretages ekstre undersøgelser. Dagen før transplantationen skal man tale med transplantationskirurgen og bedøvelseslægen. Natten før donationen skal man overnatte på Rigshospitalet.

Efter operationen er den gennemsnitlige indlæggelsestid 7 dage. Hvis man ellers har det godt er der dog ikke noget til hinder for, at man kommer hjem tidligere. Giver og modtageren af nyren ligger på samme afdeling og eventuelt, hvis de ønsker det., på samme stue under hele forløbet. Giveren vil sædvanligvis blive udskrevet før modtageren.

 

Sygemeldingsperiode

Den, der afgiver en nyre, skal sædvanligvis være sygemeldt i ca. 6 uger. Skulle der blive behov for yderligere sygemelding, aftales dette ved den ambulante efterkontrol.

 

Kontroller og opfølgning efter du har afgivet en nyre

Ambulant efterkontrol på Rigshospitalet aftales sædvanligvis til 2 - 4 uger efter udskrivelsen samt efter 3 måneder. Herefter vil man blive tilbudt kontrol 1 gang årligt enten på Rigshospitalet eller på den nyremedicinske afdeling i det lokalamt, hvor man bor.

 

Fysisk aktivitet

Efter operationen kan man gradvist øge sit aktivitetsniveau til man har genopbygget samme fysiske aktivitet som før donationen. Man må derfor ikke løfte tungere byrder end 5 kg førl mavemuskulaturen har genvundet sin sædvanlige styrke, hvilket typisk tager ca. 6 uger.

 

Udgifter som følge af undersøgelser, sygehusophold og kontroller

Sundhedsministeriet har oprettet en erstatningsordning, således at donorer får økonomisk dækning for tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter i forbindelse med undersøgelser og indlæggelser. Dette gælder såvel lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, arbejdsløse, samt for kontanthjælpsmodtagere. For en udførlig gennemgang af dette henvises til folderen "Nyredonorers rettigheder", samt til mundtlig information fra Socialrådgiveren ved Nefrologisk Klinik P, som man vil blive tilbudt en samtale med.

 

Nyttigt at vide

 

Forsikring

Det at afgive en nyre til en pårørende giver ikke restriktioner ved tegning af livsforsikring (gælder også ved nytegning) eller rejseforsikring. Dog skal man være opmærksom på, at hvis man ønsker at foretage en udlandsrejse til et EU land indenfor 2 måneder efter operationen, kræver det en særlig aftale med forsikringsselskabet, også hvis rejsen almindeligvis er dækket af det gule sygesikringsbevis. Hvis man vil rejse uden for Norden og EU er grænsen 6 måneder.

 

Patientskadeforsikring

Alle der gennemgår behandling på et offentligt sygehus er omfattet af ordningen om patientskadeforsikring. Specielt gælder det for nyredonorer, modsat for almindelige patienter, at der ingen nedre grænse er for erstatning. Du kan få yderligere oplysninger på www.patientforsikring.dk

 
 

Status for indsamling:

27.457 kr